Detail Garage

Grabbarna från Detail Garage kommer att använda sina produkter från Chemical Guys för att visa hur man tvättar sin bil på bästa sätt och kommer även att ha försäljning på plats. En...